12. Veď si chlap

ATuším, Dčo dnes chystáš
Asom si takmer Distá
poznám tieto pohľady
Zabudni na plány,
skôr než ma omámiš,
daj si radšej poradiť

No ty si sa nevzdal,
toto sa mi nezdá,
žeby taký ešte žil?
Stačí trochu vtipu
alebo si zvyknúť
dúfam, že máš aj dosť síl.

No tak F#mipoď konečne Dbližšie
nech sa Ana teba pozEriem
nečaF#mikaj že teraz Dbudeš plakať Asám

Predsa F#miTy si začal Dprvý
ja Asom v tom nevinEne
je to Dtak Hmibez deEbát
A, E, A, E


AIste kuješ Dpikle
Asvetu neobDvyklé
no F#miprepáč C#mija nie som z Etých
Ačo skôr než niečo DzačneD4, D, Ahádžu ksichty Dlacné
F#miZa skúšku C#mivšak nedáš Enič

 

Branislav Jančich/Branislav Jančich