2.Čítam ti z ruky

EVedieť tak to, Hčo sa nedá
Ači budem môcť sa Hďalej nebáť
Eči sa nájdem Hvedľa teba
Akaždú noc

Vedieť tak to, čo sa stane
či nezvedú ťa ženské zbrane
či zas dám na reči plané
každú noc

C#miKeď sa ráno zobudím
Ana oblohe šedé mraky
Eneďaleko od ľudí 
Hživot je už taký, óóóóó

EČítam ti z ruky
Hči ostaneš tu Akým
baterka túžby nie je EvypáleHná 
EČítaš mi z ruky
Hči ostanem tu Akým
ooooE, H, A ooo

Vedieť tak to, čo ma čaká
či má láska byť vždy taká
súzvuk duší márne hľadám
každú noc

 

Magdaléna Vyletelová/Magdaléna Vyletelová