19. Nič nie je stratené

Tak toto je ten Gkoniec
ďalej každý Dsám
pôjde svojou Emicestou
ktovie Ckam

Povedať to Gmôžme
je to len pár Dslov
ty si predsa Emistále
mojou súčaCsťou

Vôbec Eminerozumiem
čo sa Cnám to stalo
Gčo sa stalo Dnám    (Emi)

Nič nie je Gstratené
myslím, že Dešte nie
spolu to Emizvládneme
mám dosť Csíl
Nič nie je Gstratené
je to len Dzatmenie
zbytočné Emitrápenie
preboClím

Tak to je ten Gkoniec
alebo len Dklam
tak mi už Emiraz povedz
či ti nechýCbam

Ťažko tomu Gveriť
veď je o čo Dstáť
tak prečo sme Emiv cieli
a chceme to Cvzdať 


Magdaléna Vyletelová/Magdaléna Vyletelová